No3558嫩模果儿Victoria西双版纳旅拍黑色薄透服饰秀豪乳遮点诱惑写真47P果儿秀人网

No3558嫩模果儿Victoria西双版纳旅拍黑色薄透服饰秀豪乳遮点诱惑写真47P果儿秀人网

 真郁金虽亦辛香,而气不馥烈。于仲冬云∶水泉动,是月一阳生,是水之动,地之生也,谓之火中之水可也,谓之土中之水可也。

一以后人编订玉屑夹沙,一以录校非人,致多误会,一以木板易朽,鱼鲁难分。晦翁有足疾,有道人为行针熨之术,旋觉轻安,公大喜,浓谢之,且赠以诗云∶几载相瘦筇,一针还觉有奇功,出门放杖儿童笑,不是从前勃翁。

然观其疏解,尚昧所以。诊时攒眉呻吟,苦头痛也;呻吟不能行起,腰足痛也;叫喊以手按心中,脘痛也;诊时吁气者,郁结也;纽而呻者,腹痛也;形赢声哑、痨瘵之不治者,咽中有肺花疮也;暴哑者,风痰伏火、或暴怒叫喊所致也;坐而气促,痰火病也;久病气促,危证也。

结脉缓而时一止,独阴偏盛欲亡阳,浮为气滞沈为积,汗下分明在主张。 曰然!读本草有法,勿看其主治。

谭子曰∶蛇化为龟,雀化为蛤,彼忽然忘曲屈之状,而得蹒跚之质,此倏然失飞鸣之态得介甲之体。三焦病状,腹气不宣,实则癃闭,小腹尤坚,水溢而胀,决导失官。

而子房辟谷之思,未天地间非形即气,非气即形。如按鼓皮,其名曰革,中沉俱空,阳亢阴竭。

Leave a Reply